torsdag, juni 25, 2009

Föräldraförsäkringen är viktig för jämställdheten

För er som är folkpartister och som därmed direkt eller indirekt kommer att rösta om frågan om tredelad föräldraförsäkring i november vill jag skicka med er några tankar på vägen.

Kan ni skriva under på att jämställdhet är någonting bra och något vi borde sträva efter?

Kan ni ställa upp på att vi inte har jämställdhet i Sverige?

Tycker ni att det är ok att staten använder ekonomiska styrmedel för att sponsra bra saker? (Lägre bokmoms, starta-eget-bridrag, lägre skatter på hushållsnära tjänster mm.)

Jag skulle vilja ha konstruktiva idéer om hur ni vill se ett bättre jämställdhetsarbete eftersom det för många är så fasansfullt med fler pappamånader. Niklas Frykman har sagt ett par saker, men annars är det mest skrik och gnäll.

För mig är det självklart att våra skattepengar inte ska går till att upprätthålla en ordning där kvinnor tar ut 80 % av föräldraledigheten. När en pappamånad infördes, tog papporna ut en månad. När två pappamånader infördes tar papporna ut två. På Island tar de ut en tredjedel. Rädslan för att små bebisar kommer att lämnas alltför tidigt till någon utomstående stöds inte av någon forskning. Det är tydligt att detta är ett ekonomiskt styrmedel som fungerar.

(Från och med nu kommer jag att ignorera alla kommentarer som handlar om vilken ideologi som jag bör bekänna mig till, för det anser jag att jag är den som är bäst att bedöma. Jag anser fortfarande att en individuell föräldraförsäkring är mer liberal än en kollektiv.)

2 kommentarer:

Anders Christiansson sa...

Egentligen borde jag rikta mig till Niklas Frykman med detta, men nåja: Människor kommer att skaffa barn oavsett sin ekonomiska situation. Är det inte rimligt att bibehålla statliga subventioner/bidrag som skyddar barn som föds in i sådana förhållanden? Frykman verkar vara av åsikten att man på sikt bör ta bort föräldraförsäkringen helt till förmån för sänkta skatter, men ingen skattesänkning i världen kan skydda barn från att födas in i en familj som inte har råd att försörja det, och då behövs skyddsnät. Jag inser att ni inte är av samma åsikt, men det vore intressant att höra din syn på saken.
Annars tycker jag att Frykmans idé om att låta båda föräldrarna vara lediga den första månaden är intressant. Det kan vara ett bra sätt att skapa en situation där båda föräldrarna kan knyta an till barnet på lika villkor.

Hanna sa...

Anders, du är mycket klok!