torsdag, januari 19, 2006

Mammor och pappor

Barnombudsmannen har kommit med ett förslag om att det ska bli svårare att döma gemensam vårdnad när föräldrarna är oense. Detta för att barnen inte ska komma i kläm. Motargumentet var bl a att det då skulle vara lättare för den ena föräldern att hävda oenighet för att få ensam vårdnad. Mycket klokt. Jag funderade även på ett uttalande från barnombudsmannen som jag här citerar fritt ur minnet från Aktuellt igår: "Man borde inte rent slentrianmässig döma gemensam vårdnad som man gör idag." Varför inte då? Man går ju inte direkt omkring och tvångsomhändertar barn för att andra föräldrar anses mer lämpliga. Borde det inte vara så att man borde ha mycket starka skäl för att inte döma gemensam vårdnad? Eller är det slentrianmässigt att ett barn ska ha lika mycket rätt till båda sina föräldrar? Nej, tänk om och tänk rätt!

Inga kommentarer: