onsdag, september 07, 2005

Nytt lagförslag

Jag hörde på nyhterna i morse att lagrådet föreslår en ändring i nådeansökningsförfarandet. Nu vill man att anhöriga ska få mer att säga till om. Precis det som man kritiserar i USA i samband med Annika Östbergs nådeansökningar vill man nu införa i Sverige.

Det vi måste fundera på innan vi ger annhöriga möjlighet att yttra sig i nådeförfaranden är varför vi sätter folk i fängelse.

Är det för att skydda hederliga människor från brottslingar?
Är det för att lära brottslingar en läxa och göra dem till bättre människor?
Är det för att hämnas?

Jag skulle säga att det borde handla om en blanding mellan skydd och läxa. Vi vill hålla hemska brottslingar borta från gatorna och vi vill lära människor att man inte gör på det viset. Det är fullt rimligt. Med den synen är fotboja ett bra alternativ, man får då tid att tänka över sitt brott och man kan inte vistas ute hur som helst.

Om man istället sätter folk i fängelse pga hämnd råder helt andra mekanismer. Om man tänker på det sättet är dödstraff ett lämpligt straff för t ex mördare. Då ska vi inte släppa ut någon innan de har fått ett straff som verkligen känns.

Om man sätter folk i fängelse för att hämnas är det fullt rimligt att anhöriga får vara med och tycka till om straffets längd, det är ju de som ska hämnas. I ett samhälle där inte hämnd är det främsta motivet har anhöriga faktiskt inte med det att göra. De anhöriga kan rimligtvis inte veta hur stor risken för återfall hos förövaren är, inte heller hur han eller hon har skött sig i fängelset. Med andra ord är lagrådets nya förslag helt orimligt. Thomas Bodström är inte sen att hänga på, men det ska inte bli som i USA. Om man inför detta så är det precis det det blir. Och då bör vi inte komma här och kritisera USA för att de aldrig släpper Annika Östberg!

1 kommentar:

Anonym sa...

Straff i Sverige är baserat på 4 principer: Rättvisa, återanpassning, straff och skydd för allmänheten. Hämnd fanns tidigare med som motivation men har tagits bort.