tisdag, augusti 23, 2005

Föräldraförsäkring

Nu har folkpartiets landsmöte avslutats och ännu ett landsmöte har gått utan att folkpartiet har tagit ett vitkigt beslut i jämställdhetsfrågor. Den i särklass viktitgaste politiska jämställdhetsfrågan är frågan om föräldraledigheten. Det finns inte så mycket annat vi kan påverka politiskt (om man inte är för kvotering och annat hemskt). Jag hade gått mot mina egna principer och skrivit under en motion som syftade till att vara taktisk. Den föreslog en tredelning av föräldraförsäkringen där en tredjedel går till mamman, en tredjedel till pappan och där restrerande tredjedel är upp till färäldrarna att disponera som de själva vill. Själv tycker jag att det inte borde finnas några överlåtningsbara månader alls. Det borde vara 50-50.

Det finns två riktigt bra argument. Båda är liberala. Det ena är att det är av godo att män tar ut lika mycket föräldraledighet som kvinnor. Det är bra både för männens kontakt till sina barn och kvinnans karriär. Det finns ett tydligt samband mellan hur många "pappamånader" ett land har och hur många månader pappor i snitt tar ut. Har man en "pappamånad" tar papporna ut i snitt en månad, har man två tar de ut två osv. Alltså skulle individuall föräldraförsäkring innebära en mer jämn fördeling av föräldraledigheten och detta anser jag är bra.

Det andra argumentet är mer tekniskt och handlar om att försäkringar ska vara individuella och inte kollektiva. Det är så föräldrarna som får pengarna och inte barnet och man kan därför inte tala om att individen är barnet.

Dessutom tycker jag att om staten ger ut pengar så generöst, är det inte så konstigt att man vill styra. Alla argument om att familjen ska få välja själv är idiotiska eftersom man får välja så mycket man vill, man får bara inte betalt för det. Jag får ju vara hemmafru om jag vill, men inte på statens bekostnad.

Jag blev så besviken när jag ser att Marit Paulsen satte P för motionen för tredelad föräldraledighet genom att skrika högst att hon är liberal och därför mot allt tvång. Vem vill tvinga någon att skaffa barn? Är det en självklar rättighet att få pengar för att vara hemma med barn? Nej, det är en förmån och det finns inget oliberalt med att göra försäkringen individuell!

Inga kommentarer: