lördag, november 28, 2009

Föräldraförsäkringen – slutet för den här gången

Det blev fettorsk på landsmötet, trots att vi vann debatten. När det genererar enorma applåder när någon blir förbannad på att andra vill lägga sig i ens liv så fanns där inte mycket att hämta. Dessutom försökte många göra poänger av att sossarna beslutat om tredelad föräldraförsäkring: ”sedan när blev sossarnas politik norm för oss?”. Kanske inte behöver tillägga att några sådana argument inte kom från dem som var för.

Jag noterade inte att de flesta som var för var unga barnlösa kvinnor. Jag anser fortfarande att jag som barnlös har rätt att tycka till om hur skattemedlen ska fördelas.

Argument som jag gillade skarpt:

  • Det ojämställda uttaget av föräldraförsäkringen är den största orsaken till de ojämställda lönerna.
  • Att ställa krav är att bry sig, sedan när tycker folkpartiet att man inte ska ställa några som helst krav i socialförsäkringar?
  • På Island har det fungerat väl. Inga barn lämnas för tidigt på dagis där.
  • Det första året är viktigt för det fortsatta ansvaret för barnet. Den som tar ut mest föräldraledighet tar också ut mer vab.
  • Barn ska garanteras rätt till båda sina föräldrar.
  • Lagstiftning behövs för att bryta ojämställda könsrollsmönster.

Kampen fortsätter. Vi ger aldrig upp!

2 kommentarer:

Inger sa...

Att kvinnor tar ut större delen av föräldraförsäkringen gör att de kommer efter i "karriären" och får därmed en sämre löneutveckling är sant som du säger. Det i sin tur medför att de blir kvinnorna som stannar hemma vid vård av sjukt barn. Familjen förlorar så mycket om pappan stannar hemma. Detta torde i sin tur, tyvärr, försämra för mamman också ur jobbsynpunkt.

Hanna sa...

Precis! Den som är mest med barnet tenderar att fortsätta vara mer med barnet, tex vid vab. En kollega till mig sa att man skapar ett beroende av att vara med sina barn. En pappaledig pappa får ett större behov av att tillbringa mer tid med sina barn. Jag tror att det ligger något i det.